Equipment

         may thoi W H tao mang 5 lop         may in flexo 8 mau
                       Co-extruder film machine Operation                                              ROTOMEC Flexo Printing Machine (Italy)

    may chia cuon         may lam tui
Máy Chia Cuộn                                                                                     Máy Làm Túi

    7           6          9           8

      Thiết Bị Kiểm Tra Chất Lượng