GIỚI THIỆU VỀ AN KHANG LIKSIN

Lịch sử hình thành:

- 2010, thành lập Xí Nghiệp Bao Bì An khang Liksin, chuyên về công nghệ thổi màng đa lớp và công nghệ in Flexo thân thiện môi trường

- 2011, nhận được chứng nhận ISO 9001: 2004 Hệ thống quản lí chất lượng

- 2016, đầu tư máy tạo màng 9 lớp công nghệ Đức

- Tháng 01//2017, Chuyển về KCN Tân Đức -Long An (nằm trong Khu liên hợp LIKSIN)

- 2017, nâng cấp chứng nhận ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lí chất lượng

- 2017, đăng ký chứng nhận ISO 14001: 2015 Hệ thống quản lí môi trường

- 2017, đăng ký chứng nhận ISO 15378: 2011 Hệ thống quản lí chất lượng theo GMP cho bao bì Dược phẩm

- 2017, đầu tư máy tạo màng 5 lớp công nghệ Đức