Nguyên Vật liệu

Nguyên vật liệu sử dụng chủ yếu được nhập khẩu từ các nhà cung cấp có chất lượng và uy tín hàng đầu thế giới ở Châu Âu, Mỹ và Châu Á.

nvl nl       2 

Nguồn nguyên vật liệu luôn được đảm bảo để phục vụ sản xuất và cung cấp cho các Bạn hàng trong và ngoài nước.

Nguyên vật liệu được kiểm soát chất lượng đầu vào, quá trình lưu kho, bảo quản, được cấp phát cho sản xuất theo nguyên tắc FIFO (nhập trước xuất trước)